Persondatapolitik

I det følgende fortæller vi, hvordan vi bruger de personlige oplysninger, som du deler med os, når du besøger vores hjemmesider, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmesider.

We&We (ejet og drevet af Mary Fonden, Just Human og Efterskoleforeningen) prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne persondatapolitik fastlægger retningslinjer for Me&We’s måde at behandle dine personoplysninger på.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Denne hjemmeside er drevet og ejet af Mary Fonden:

Mary Fonden
Amaliegade 8
1256 København K
CVR. nr.: 29719357
Tlf. 45 27 30 20
info@maryfonden.dk

2. Indsamling af personoplysninger
Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse og lignende identifikationsoplysninger, og om hvordan du bevæger dig rundt på vores hjemmesider og sociale medier.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

  • Når du bruger erhvervsskole.meandwe.dk
  • Når du tilmelder dig Me & Wes mailingliste

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

3. Anvendelse af personoplysninger
Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

  • Login på hjemmeside
  • Tilmelding til mailingsliste
  • Statistik

Me & We fører statistik over, hvilke områder af vores hjemmesider vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder kun almindelige personoplysninger, som fx IP-adresser. Ved hjælp af de indsamlede data får vi kendskab til, hvordan brugerne anvender hjemmesiderne, og hvordan vi kan forbedre vores hjemmesider.

Vi bruger data om alle vores brugeres bevægelser på hjemmeside for at forstå, hvordan vores brugere anvender erhvervsskole.meandwe.dk, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site.

Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugeres brug og navigation på vores hjemmesider. Og vi sælger eller videregiver ikke dine informationer til tredjepart.

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger
Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

  • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)
  • Samtykke i forhold til direkte markedsføring fx ved tilmelding til nyhedsbrev (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
  • Interesseafvejning i forhold til statistik og brug af billeder (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

5. Videregivelse til andre dataansvarlige
Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

6. Overladelse til databehandlere
Dine personoplysninger overlades til de af Me&We’s samarbejdspartnere, der leverer ydelser på Me&We’s vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og spørgeskemaer. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Me&We’s vegne og i overensstemmelse med Me&We’s instruks i forhold til indgåede databehandleraftaler.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist overdragelse af Me&We vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af passende foranstaltninger, i overensstemmelse med gældende lovgivning, for at sikre at dine personoplysninger forbliver beskyttet.

7. Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

8. Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse her på siden.

9. Sikkerhed
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores sikkerhedsstandarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

10. Dine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter de gældende regler. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Du kan også gøre brug af dine rettigheder for det billedmateriale, som Mary Fonden har indsamlet i forbindelse med afvikling af vores events. Vi vil i tilfælde af din henvendelse slette eller sløre billedet hurtigst muligt fra vores egne medier i det omfang det er muligt og alt efter henvendelsens karakter.

11. Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@maryfonden.dk eller 45 27 30 20.

Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

12. Links til andre hjemmesider mv.
Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

13. Ændringer af oplysninger mv.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@maryfonden.dk eller 45 27 30 20.

Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Mary Fonden
Amaliegade 8
1256 København K

14. Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 13 ovenfor.

Du kan også kontakte Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.